ÚvodAktuální sděleníProvoz školy od 12.4.2021

Provoz školy od 12.4.2021

Vážení rodiče,
mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví omezuje (viz výňatek níže) provoz škol od 12.4.2021.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 258/2000 Sb.") a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "zákon č. 94/2021 Sb."), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. b) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2 odst. 2 písm. f) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

S účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření se omezuje provoz škol a školských zařízení tak, že se I. omezuje: (výňatek týkající se MŠ)

provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou
a) dětí, které plní povinné předškolní vzdělávání s tím, že mohou být vzdělávány pouze v neměnných skupinách nejvýše 15 dětí,
b) mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona a
c) mateřské školy při zdravotnickém zařízení,

V případě, že zákonní zástupci dětí a žáků vykonávají povolání, jejichž výkon je nezbytný pro boj s epidemií, je potřeba zajistit péči o jejich děti. Do těchto skupin povolání patří:

Zákonní zástupci vykonávající povolání, jejichž výkon je nezbytný pro boj s epidemií, doloží při nástupu dítěte potvrzení od zaměstnavatele nebo výkon povolání prokáží jiným dokladem.

Školám a školským zařízením je uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně.

Instruktážní videa k oběma centrálně distribuovaným Ag testům naleznete https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Testovací sady jsou k dispozici ve škole. Vzhledem k tomu, že dítě si samo není schopné provést test, je přítomnost zákonného zástupce nezbytná. Testování bude probíhat od 7:00 do 8:15 ve vestibulech budov nebo šatně školy. Zákonný zástupce vyčká s dítětem na výsledek testu, následně je předá učitelce do dané třídy. Od 8:30 začíná povinný vzdělávací program školy, žádáme Vás o včasný příchod, vzhledem k situaci je nutné počítat se zdržením. Je nezbytné dodržovat i další platná opatření v dodržování rozestupů, nošení respirátorů pro dospělé osoby po celou dobu pobytu v budově.

Pokud dítě v posledních 90 dnech prodělalo onemocnění Covid-19 a zákonný zástupce tuto skutečnost doloží písemným potvrzením od lékaře, nebude dítě po uvedenou dobu testováno.

Všechny děti, které mají povinnou předškolní docházku, jsou automaticky od 12.4.2021 přihlášeny ke stravování. Pokud víte, že dítě nenastoupí, je nutné je prostřednictvím e mailu odhlásit a omluvit z povinné docházky.

Pokud budete přihlašovat dítě jako zaměstnanec vykonávající nezbytná povolání, přihlaste dítě k docházce a při nástupu doložíte potvrzení zaměstnavatele.

Odhlášky a přihlášení zasílejte na email určený pro omluvy.

Kompletní informace: https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

Nahoru