ÚvodŠkolné a stravnéProvozní řád školní jídelny 2020/2021

Provozní řád školní jídelny 2020/2021

Platnost provozního řádu školní jídelny:

Provozní řád je vypracován na základě vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy určí podle místních podmínek podrobnosti provozu.

Platnost od 1. 4. 2021

1) Výdejní doba jídel

Oběd pro nepřítomné dítě je možné vyzvednout od 11:30 do 11:45 hodin. Nevyzvednuté obědy propadají.

2) Platba za stravné:

 věk. skupina 3-6 letvěk. skupina 7 let
(odklad. školní docházky)
Přesnídávka9,-Kč10,-Kč
Oběd22,-Kč23,-Kč
Svačina9,-Kč10,-Kč
Nápoj3,- Kč3,- Kč
Celkem43,-Kč46,-Kč
Celodenní stravné43,-Kč46,-Kč
Polodenní stravné33,-Kč35,-Kč

3) Úhrada stravného

Stravné musí být zaplaceno nejpozději do 5.dne v měsíci.

Platí se zálohově vždy 22 obědů v měsíci, vyúčtování přeplatků bude provedeno k 31.12.daného roku a 30.6.daného roku.

4) Odhlašování stravného

Odhlášení stravy vždy do 13 hodin na den následující. V pondělí, nejpozději do 7,30 hodin, je možné odhlásit stravu na pondělí.

5) Jídelní lístek

je vyvěšován na aktuální týden.

6) Ekonomka

zajišťující školní stravování, je na pracovišti Koperníkova 7

pí. Olga Hamsová
tel. 222 514 346.
email ekonomka@msslovenska.cz

V Praze 1.4.2021
Bc. Daniela Daňková
ředitelka školy

Nahoru