Provozní řád školní jídelny 2022/2023

  • pobočka – školní jídelna Slovenská 27
  • pobočka – školní jídelna Koperníkova 7

Provozní řád je vypracován na základě vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. a 107/ 2008 Sb., o školním stravování, ředitel určí podle místních podmínek podrobnosti provozu:

1) Výdejní doba jídel

  • Přesnídávka se podává od 8,30 hodin do 9,00 hodin
  • Oběd se podává od 11,45 hodin do 12,30 hodin
  • Svačina se podává od 14,45 hodin do 15,15 hodin

Oběd pro nepřítomné dítě je možné vyzvednout od 11,30 do 11,45 hodin. Nevyzvednuté obědy propadají.

2) Platba za stravné:

věk. skupina 3-6 let

Přesnídávka 10,-Kč
Oběd 28,-Kč
Svačina 10,-Kč
Nápoj 4,-Kč
Celkem 52,-Kč
Celodenní stravné 52,-Kč
Polodenní stravné 42,-Kč
Měsíční záloha 1144,-Kč

věk. skupina 7 let (odklad. školní docházky)

Přesnídávka 11,-Kč
Oběd 30,-Kč
Svačina 11,-Kč
Nápoj 4,-Kč
Celkem 56,-Kč
Celodenní stravné 56,-Kč
Polodenní stravné 45,-Kč
Měsíční záloha 1232,-Kč

3) Úhrada stravného:

Stravné musí být zaplaceno nejpozději do 5. dne v měsíci. Platí se zálohově. Záloha na 22 obědů, je splatná do 5tého září, vyúčtování na konci měsíce červen 2023.

4) Odhlašování stravného:

Odhlášení stravy vždy do 13 hodin na den následující. V pondělí, nejpozději do 7,30 hodin, je možné odhlásit stravu na pondělí.

5) Jídelní lístek

je vyvěšován na aktuální týden.

6) Ekonomka zajišťující školní stravování

je na pracovišti Koperníkova 7

pí. Martina Tejnorová
tel. 222 514 346
e-mail: ekonomka@msslovenska.cz

V Praze 25.8.2022

Mgr. Dagmar Hráchová Šrámková
ředitelka školy