Zahájení školního roku 2022/2023

Školní rok 2022/23 začíná v obou pobočkách školy ve čtvrtek 1. 9. 2022.

 • Provoz školy bude probíhat v běžném režimu
 • zvýšená hygienická pravidla a opatření budou podle potřeby průběžně aktualizována. Změny budou vždy uvedeny na www stránkách školy a info nástěnkách.
 • Provozní doba v obou pobočkách školy je od 7,00 do 17,30.
 • Informace o rozdělení dětí do tříd budou umístěny ve vestibulech škol.
 • Ranní příchod do školy dodržujte do 8,15 – opuštění budovy nejpozději v 8,30. Budovy jsou poté do 10 hodiny uzamčeny, probíhá úklid společných prostor.
 • U hlavních vstupů je pro dospělé osoby umístěna desinfekce, žádáme Vás o desinfekci rukou při vstupu do budovy (Kop.) a šatny (Slov.).
 • Dítě převlékněte v šatně a před předáním učitelce do třídy dohlédněte, aby si dítě pečlivě umylo ruce v umývárně. Nevstupujte do třídy, pokud dítě nezvládne samostatné umývání rukou, použijte návleky na boty a první dny mu v umývárně pomozte. Mýdelníky obsahují pouze klasické pěnové mýdlo bez dezinfekce.
 • Vzhledem k bezpečnostním opatřením nenoste do školy žádné vlastní hračky ani plyšáky.
 • Odchod po obědě – vyzvedávání dítěte od 12,30 do 13,00.
 • Vyzvedávání odpoledne od 15 hodiny, provoz školy končí v 17,30.
 • Omluvy nepřítomnosti dětí a odhlášení stravy posílejte na emaily jednotlivých poboček.
  -> omluvykopernikova7@seznam.cz
  -> omluvyslovenska27@seznam.cz
 • Informace o platbách, kroužcích a aktuálních opatřeních školy budou vyvěšeny na nástěnkách a na www stránkách školy.
 • Pro všechny nově nastupující děti s jedním z rodičů je ve středu 31. 8. 2022, v čase od 10,00 do 11,00 možnost návštěvy školy a prohlídky třídy kam bude dítě docházet. PLATÍ PRO OBĚ POBOČKY.

Třídní schůzky

budou vždy od 16 hodin

MŠ Koperníkova

Středa 7. září 2022, všichni se sejdeme v červené třídě, následně se přesunete do svých tříd

MŠ Slovenská

Úterý 6. září 2022

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19.

Při naplňování principů prevence vzniku a šíření infekčních nemocí postupují školy a školská zařízení v souladu s vydanými mimořádnými opatřeními event. uloženými protiepidemickými opatřeními na regionální úrovni místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, na celostátní úrovni MZd.

Mgr. Dagmar Hráchová Šrámková
ředitelka školy