Zahájení školního roku 2023/2024

Školní rok 2023/24 začíná v obou pobočkách školy v pondělí 4. září 2023

 • Provoz školy bude v obou pobočkách probíhat v běžném režimu dle platného školního řádu
 • Provozní doba v obou pobočkách školy je od 7,00 do 17,30.
 • Informace o rozdělení dětí do tříd budou umístěny ve vestibulech škol.
 • Ranní příchod do školy dodržujte do 8,15 – opuštění budovy nejpozději v 8,30. Budovy jsou poté do 10 hodiny uzamčeny, probíhá výuka dětí a denní úklid společných prostor.
 • U hlavních vstupů je pro dospělé osoby umístěna desinfekce, žádáme Vás o desinfekci rukou při vstupu do budovy (Kop.) a šatny (Slov.).
 • Dítě převlékněte v šatně a před předáním učitelce do třídy dohlédněte, aby si dítě pečlivě umylo ruce v umývárně. Nevstupujte do třídy, pokud dítě nezvládne samostatné umývání rukou, použijte návleky na boty a první dny mu v umývárně pomozte. Mýdelníky obsahují pouze klasické pěnové mýdlo bez dezinfekce.
 • Vzhledem k bezpečnostním opatřením nenoste do školy žádné vlastní hračky, plyšáky, potraviny, sladkosti, mobilní telefony pro děti ani chytré hodinky.
 • Odchod po obědě – vyzvedávání dítěte od 12,30 do 13,00.
 • Vyzvedávání odpoledne od 14,45, provoz školy končí v 17,30.
 • Omluvy nepřítomnosti dětí a odhlášení stravy posílejte na emaily jednotlivých poboček.
  -> omluvykopernikova7@seznam.cz
  -> omluvyslovenska27@seznam.cz
 • Informace o platbách, kroužcích a aktuálních opatřeních školy budou vyvěšeny na nástěnkách a na www stránkách školy.
 • Pro všechny nově nastupující děti se ve čtvrtek 31. 8. 2023, v čase od 10,00 do 11,00 uskuteční možnost návštěvy školy a prohlídky třídy kam bude dítě docházet. PLATÍ PRO OBĚ POBOČKY.

Třídní schůzky

budou vždy od 16 hodin

MŠ Koperníkova

Středa 6. září 2023, všichni se sejdeme v Červené třídě, následně se přesunete do svých tříd

MŠ Slovenská

Čtvrtek 7. září 2023

Mgr. Dagmar Hráchová Šrámková
ředitelka školy