ÚvodÚřední deskaInformace k zahájení školního roku 1.9.2021

Informace k zahájení školního roku 1.9.2021

Školní rok 2021/22 začíná v obou pobočkách školy ve středu 1. 9. 2021.

Třídní schůzky - budou vždy od 16 hodin

MŠ Koperníkova

MŠ Slovenská

Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně COVID-19.

Při naplňování principů prevence vzniku a šíření infekčních nemocí postupují školy a školská zařízení v souladu s vydanými mimořádnými opatřeními event. uloženými protiepidemickými opatřeními na regionální úrovni místně příslušnou krajskou hygienickou stanicí, na celostátní úrovni MZd.

Manuál MŠMT (edu.cz)

Nahoru