ÚvodAkce a ProjektyOP VVV Šablony II.

OP VVV Šablony II.Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II, rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu

"Podpora předškolního vzdělávání II."
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0015680

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01.09.2019
Celková doba realizace projektu 24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu 31.08.2021

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, podporu aktivit rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči dětí.

Aktivity projektu:

Loga sponzorů 1Loga sponzorů 2

Nahoru