ÚvodAkce a ProjektyOP VVV - Šablony

OP VVV - ŠablonyMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, poskytlo Mateřské škole, Praha 2, Slovenská 27 v rámci Výzvy č. 02_16_023 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP, dotaci na realizaci projektu.

"Podpora předškolního vzdělávání"
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0001786

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01.12.2016
Celková doba realizace projektu 24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu 30.11.2018

Projekt je zaměřen na rozvoj oblastí, které jsou pro školu a její další rozvoj prioritní. Podpora bude zaměřena na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podporu extrakurikulárních aktivit, spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Aktivity projektu:

Loga sponzorů 1Loga sponzorů 2

Nahoru