ÚvodAkce a ProjektyPodpora logopedické prevence 2014

Podpora logopedické prevence 2014Logo MŠMT
Rozvojový program MŠMT

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014

Mateřská škola získala finanční dotaci na podporu logopedické prevence a v roce 2014 realizovala projekt

"Poslouchej, kresli a vyprávěj - rozumím ti."

Cílem projektu bylo

Projekt byl zaměřen

V rámci projektu byly zakoupeny moderní pomůcky a literatura zaměřené na logopedii, včetně PC programů podporujících komunikaci a řečové aktivity dětí předškolního věku.

Část dotace byla využita na podporu dalšího vzdělávání 3 pedagogů, kteří absolvovali kurz "Logopedický asistent", který poskytl frekventantům základní informace o řeči a jejím vývoji, vybavení dovednostmi k podpoře přirozeného a správného vývoje dětské řeči, vhodnost pedagogických přístupů k dětem s narušenou komunikační schopností.

Nahoru