ÚvodAktuální sděleníÚřední deskaŠkolné a stravnéProvozní řád školní jídelny 2022/2023

Provozní řád školní jídelny 2022/2023

Provozní řád je vypracován na základě vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb. a 107/ 2008 Sb., o školním stravování, ředitel určí podle místních podmínek podrobnosti provozu:

1) Výdejní doba jídel

Oběd pro nepřítomné dítě je možné vyzvednout od 11,30 do 11,45 hodin. Nevyzvednuté obědy propadají.

2) Platba za stravné:

věk. skupina 3-6 let

Přesnídávka10,-Kč
Oběd28,-Kč
Svačina10,-Kč
Nápoj4,-Kč
Celkem52,-Kč
  
Celodenní stravné52,-Kč
Polodenní stravné42,-Kč
Měsíční záloha1144,-Kč

věk. skupina 7 let (odklad. školní docházky)

Přesnídávka11,-Kč
Oběd30,-Kč
Svačina11,-Kč
Nápoj4,-Kč
Celkem56,-Kč
  
Celodenní stravné56,-Kč
Polodenní stravné45,-Kč
Měsíční záloha1232,-Kč

3) Úhrada stravného:

Stravné musí být zaplaceno nejpozději do 5. dne v měsíci. Platí se zálohově. Záloha na 22 obědů, je splatná do 5tého září, vyúčtování na konci měsíce červen 2023.

4) Odhlašování stravného:

Odhlášení stravy vždy do 13 hodin na den následující. V pondělí, nejpozději do 7,30 hodin, je možné odhlásit stravu na pondělí.

5) Jídelní lístek

je vyvěšován na aktuální týden.

6) Ekonomka zajišťující školní stravování

je na pracovišti Koperníkova 7

pí. Martina Tejnorová
tel. 222 514 346
e-mail: ekonomka@msslovenska.cz

V Praze 25.8.2022

Mgr. Dagmar Hráchová Šrámková
ředitelka školy

Nahoru