ÚvodÚřední deskaRozpočet Mateřské školy, Praha 2, Slovenská 27 na rok 2022

Rozpočet Mateřské školy, Praha 2, Slovenská 27 na rok 2022Požadovaná struktura rozpočtu Mateřské školy, Praha 2, Slovenská 27 na rok 2021

Struktura rozpočtu

 2021
(v tis. Kč)
Osobní (mzdové) náklady16 386,00
Provoz a údržba2 601,00
Jmenovité akce160,00
Zahraniční zájezdy0,00
Psychologové0,00
Ostatní náklady0,00
Náklady celkem19 147,00
Výnosy celkem19 147,00

Struktura rozpočtu je uváděna v tis. Kč ze schváleného střednědobého výhledu hospodaření příspěvkové organizace pro roky 2021-2023, dle přílohy č.2 usnesení RMČ č. 790 ze dne 14.12.2020.
https://urad.praha2.cz/file/Y3w1/Aktualizace-strednedobeho-rozpoctoveho-vyhledu-skolskych-prispevkovych-organizaci-Praha-2-na-rok-2021-2023.pdf

Zveřejněno 4.4.2021

Nahoru