ÚvodÚřední deskaRozpočet Mateřské školy, Praha 2, Slovenská 27 na rok 2022

Rozpočet Mateřské školy, Praha 2, Slovenská 27 na rok 2022

Požadovaná struktura rozpočtu Mateřské školy, Praha 2, Slovenská 27 na rok 2022

Struktura rozpočtu

 2022
(v tis. Kč)
Osobní (mzdové) náklady14 530,00
Provoz a údržba2 607,00
Jmenovité akce0,00
Zahraniční zájezdy0,00
Psychologové0,00
Ostatní náklady0,00
Náklady celkem19 756,00
Výnosy celkem19 756,00

Struktura rozpočtu je uváděna v tis. Kč ze schváleného střednědobého výhledu hospodaření příspěvkové organizace pro roky 2021-2023, dle přílohy č.2 usnesení RMČ č. 216 ze dne 4.4.2022.

https://www.praha2.cz/ekonomika-prispevkovych-organizaci-mc-rok-2022/ds-4693/archiv=0&p1=28160

Zveřejněno 14.4.2022

Nahoru