ÚvodÚřední deskaZápisVýsledky zápisu 2021-22

Výsledky zápisu 2021-22

Oznámení - Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole, Praha 2, Slovenská 27 od 1. 9. 2021

Č. j.: Z-OZN 1/2021-22

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27, v souladu s ustanovením §34, §165 odst. 2, písm. b) a §183 odst. 1 zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a se zákonem č.500/2004 Sb. správní řád, v platném znění, rozhodla takto:

na základě posouzení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, podaných zákonnými zástupci v termínu zápisu do 6. 5. 2021, jsou přijati od 1.9.2021:

1. k předškolnímu vzdělávání s celodenní docházkou uchazeči, jejichž žádost byla registrována pod číslem:

do pobočky Mateřská škola Slovenská

registrační
číslo dítěte
výsledek
rozhodnutí
registrační
číslo dítěte
výsledek
rozhodnutí
72/2021-22přijat/a54/2021-22přijat/a
110/2021-22přijat/a70/2021-22přijat/a
30/2021-22přijat/a6/2021-22přijat/a
71/2021-22přijat/a78/2021-22přijat/a
108/2021-22přijat/a94/2021-22přijat/a
103/2021-22přijat/a29/2021-22přijat/a
80/2021-22přijat/a15/2021-22přijat/a
68/2021-22přijat/a88/2021-22přijat/a

do pobočky Mateřská škola Koperníkova

registrační
číslo dítěte
výsledek
rozhodnutí
registrační
číslo dítěte
výsledek
rozhodnutí
64/2021-22přijat/a96/2021-22přijat/a
83/2021-22přijat/a87/2021-22pozastaveno
11/2021-22přijat/a104/2021-22přijat/a
20/2021-22přijat/a42/2021-22přijat/a
56/2021-22přijat/a35/2021-22přijat/a
24/2021-22přijat/a14/2021-22přijat/a
19/2021-22přijat/a101/2021-22přijat/a
60/2021-22přijat/a99/2021-22přijat/a
4/2021-22přijat/a105/2021-22přijat/a
36/2021-22přijat/a9/2021-22přijat/a
89/2021-22přijat/a82/2021-22přijat/a
69/2021-22přijat/a27/2021-22přijat/a
107/2021-22přijat/a52/2021-22přijat/a
26/2021-22přijat/a25/2021-22přijat/a
102/2021-22přijat/a39/2021-22přijat/a
38/2021-22přijat/a16/2021-22přijat/a
48/2021-22přijat/a91/2021-22přijat/a
43/2021-22přijat/a

2. k individuálnímu vzdělávání uchazeči, jejichž žádost byla registrována pod číslem:

registrační
číslo dítěte
výsledek
rozhodnutí
do pobočky
Mateřské školy
47/2021-22přijat/aKoperníkova
63/2021-22přijat/aKoperníkova

Správní řízení pozastaveno

Uchazeči budou vyzváni k doplnění potřebných náležitostí.

Správní řízení zastaveno z důvodu zpětvzetí žádosti

Registrační číslo dítěte: 77/2021-22


Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterým se vyhovuje za oznámená. Toto oznámení bylo zveřejněno 24.5.2021.

Rozhodnutí o přijetí

Rozhodnutí o přijetí nebude v písemné podobě doručováno, můžete požádat o jeho vydání (§ 67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb. správní řád) nebo jej obdržíte na informativní schůzce dne 7.6.2021.

Rozhodnutí o nepřijetí

Rozhodnutí o nepřijetí si můžete vyzvednout osobně, do středy 26.5.2021 do 15,00 hodin v mateřské škole Koperníkova 7, po té budou odeslána prostřednictvím České pošty na korespondenční adresu zákonného zástupce uvedenou v žádosti o přijetí. Zásilka bude určena do vlastních rukou adresáta.
V Praze 24.5.2021
Bc. Daniela Daňková
ředitelka školy

Nahoru