OP VVV Šablony II.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy Šablony II, rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu

„Podpora předškolního vzdělávání II.“
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0015680

Datum zahájení fyzické realizace projektu 01.09.2019
Celková doba realizace projektu 24 měsíců
Datum ukončení fyzické realizace projektu 31.08.2021

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, podporu aktivit rozvíjející ICT, spolupráci s rodiči dětí.

Aktivity projektu:

 • Školní asistent – personální podpora MŠ.
  Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.
 • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.
  Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu Inkluze a ICT.
  Cílem aktivity je podpořit profesní růst pedagogických pracovníků pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání. Vzdělávání bude probíhat formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP.
 • Projektový den ve škole.
  Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.
 • Projektový den mimo školu.
  Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Loga sponzorů 1Loga sponzorů 2