Podpora logopedické prevence 2014

Logo MŠMT
Rozvojový program MŠMT

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014

Mateřská škola získala finanční dotaci na podporu logopedické prevence a v roce 2014 realizovala projekt

„Poslouchej, kresli a vyprávěj – rozumím ti.“

Cílem projektu bylo

  • zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání, přirozenou cestou a pod odborným pedagogickým vedením prostřednictvím her, v rámci skupinových a individuálních činností rozvíjet komunikační a řečové dovednosti dětí, předcházet vadám řeči a následným poruchám učení.
  • vytvořit kvalitní a podnětné prostředí pro zajištění logopedické prevence v předškolním vzdělávání.

Projekt byl zaměřen

  • na podporu vzdělávání a osobního rozvoje pedagogů v oblasti logopedické prevence s cílem získání potřebných kompetencí a dovedností pedagoga pro podporu správného a přirozeného vývoje řeči v předškolním vzdělávání,
  • na vytvoření podmínek pro zavedení školní logopedické prevence, zasahující všechny oblasti předškolního vzdělávání, zejména k podpoře správného rozvoje řeči v předškolním věku.

V rámci projektu byly zakoupeny moderní pomůcky a literatura zaměřené na logopedii, včetně PC programů podporujících komunikaci a řečové aktivity dětí předškolního věku.

Část dotace byla využita na podporu dalšího vzdělávání 3 pedagogů, kteří absolvovali kurz „Logopedický asistent“, který poskytl frekventantům základní informace o řeči a jejím vývoji, vybavení dovednostmi k podpoře přirozeného a správného vývoje dětské řeči, vhodnost pedagogických přístupů k dětem s narušenou komunikační schopností.