Podpora logopedické prevence 2015

Logo MŠMT
Rozvojový program MŠMT

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015

Mateřská škola získala finanční dotaci na podporu logopedické prevence a v roce 2015 realizovala projekt

„Pojď si se mnou hrát.“

Cílem projektu bylo

  • zvýšit kvalitu předškolního vzdělávání podporou logopedické prevence prostřednictvím vhodných vzdělávacích metod a pod odborným vedením pedagogů, kteří mají základní informace o řeči a jejím vývoji a jsou vybaveni dovednostmi k podpoře přirozeného a správného vývoje dětské řeči,
  • vytvořit prostředí podnětné pro činnosti, které podporují komunikační a řečové dovednosti. Prostřednictvím her, skupinových a individuálních aktivit předcházet vadám a následným poruchám řeči.
  • zapojit do řečových aktivit partnery (rodiče, prarodiče) využít hru pro vzájemnou komunikaci a nové pomůcky, jako prostředníka a motivaci ke společným aktivitám.

Projekt byl zaměřen

  • na další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na logopedickou prevenci, vzdělávání bylo uskutečněno formou kurzu poskytujícího základní informace o řeči a jejím vývoji, vybavení dovednostmi k podpoře přirozeného a správného vývoje dětské řeči, vhodnost pedagogických přístupů k dětem s narušenou komunikační schopností,
  • zajištění vybavení pracoviště moderními pomůckami pro řečovou výchovu ve škole, především vybavení počítačovou technikou pro výukové programy a logopedické pomůcky.

V rámci projektu byl podpořen další pedagog formou kurzu Logopedická podpora přirozeného rozvoje řeči – Logopedický asistent. V obou pobočkách byly doplněny stávající pomůcky z projektu Podpora logopedické prevence 2014. Pomůcky- sady a stavebnice jsou nyní dostupné všem dětem v dostatečném množství. Týmová práce a kooperace při hře a učení podporuje vzájemnou komunikaci nejen vůči vrstevníkům, ale i k dospělým. Pořízení nové technologie umožnilo využití PC programů podporujících řečové aktivity v další třídě školy.