Rozpočet Mateřské školy, Praha 2, Slovenská 27 na rok 2021

Požadovaná struktura rozpočtu Mateřské školy, Praha 2, Slovenská 27 na rok 2021

Struktura rozpočtu

2021
(v tis. Kč)
Osobní (mzdové) náklady 16 386,00
Provoz a údržba 2 601,00
Jmenovité akce 160,00
Zahraniční zájezdy 0,00
Psychologové 0,00
Ostatní náklady 0,00
Náklady celkem 19 147,00
Výnosy celkem 19 147,00

Struktura rozpočtu je uváděna v tis. Kč ze schváleného střednědobého výhledu hospodaření příspěvkové organizace pro roky 2021-2023, dle přílohy č.2 usnesení RMČ č. 790 ze dne 14.12.2020.
https://urad.praha2.cz/file/Y3w1/Aktualizace-strednedobeho-rozpoctoveho-vyhledu-skolskych-prispevkovych-organizaci-Praha-2-na-rok-2021-2023.pdf

Zveřejněno 4.4.2021