Střednědobý výhled hospodaření PO

Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 2.

  • IČO: 70890943
  • Název organizace: Mateřská škola, Praha 2, Slovenská 27
  • Období: 2021-2023
Rok hlavní činnost doplňková činnost celkem
výnosy náklady výsledek
hospodaření
výnosy náklady výsledek
hospodaření
výnosy náklady výsledek
hospodaření
2021 19 147 19 147 0 32 32 0 19 179 19 179 0
2022 19 721 19 721 0 35 35 0 19 756 19 756 0
2023 20 312 20 312 0 40 40 0 20 352 20 352 0

17.12.2020