Prohlášení o přístupnosti stránek

Mateřská škola Praha 2, Slovenská 27 se zavazuje k zpřístupnění jí provozovaných webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č.365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky Mateřské školy, Praha 2, Slovenská 27 dostupných prostřednictvím rádného internetového směrování domény msslovenska.cz.

Stav souladu: webová stránka je v souladu s EN 301 549 V2 1.2 a standardem WCAG 2.1 s výjimkami uvedenými níže.

Nepřístupný obsah

Webové stránky Mateřské školy odkazují na jiné webové stránky, které nejsou provozovány školou a z pohledu přístupnosti nejsou v kompetenci školy.

Obsah nepřístupný z důvodu nepřiměřené zátěže

Nejsou poskytovány detailní textové alternativy u jednotlivých fotografií ve fotogaleriích. Vzhledem k množství zveřejňovaných fotografií není detailní textový popis u každé jednotlivé fotografie z hlediska dostupnosti lidských zdrojů možný. Jako textová alternativa je poskytnut název fotogalerie.

Další formáty

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny také v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, ODT, XLS, XLSX, ODX, PPT, OPP a PDF a to i v komprimovaných formátech RAR, ZIP nebo 7ZIP.

Tyto obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou příliš velké, nebo nejsou určeny pro publikování v internetové prezentaci, a proto doporučujeme jejich stažení.

Formáty DOC a PDF jsou také vhodnější pro tisk. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout a nainstalovat jeden z uvedený sofwarových programů. Veškerý uvedený software je zdarma k dispozici na uvedených adresách.

  • PDF – Adobe Reader, Google Chrome, Mozila Firefox
  • XLS, DOC, PPT – Apache Open Office, Microsoft Office Viewer
  • RAR – program WinRAR
  • ZIP, 7ZIP – program 7zip

V některých webových prohlížečích jsou integrovány aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů.

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 9. 5. 2021 a Další revize bude provedena dne 7. 1. 2022. Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu. Pro vypracování tohoto prohlášení byla v souladu s čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 použita metoda – vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru.

Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty:
Vedení školy: reditelka@msslovenska.cz
nebo písemně na adresu školy

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
Praha 4
140 21
Česká republika